Search keyword:

Zivko Mijatovic & Partners

IP:CON Belgrade 2023 / Beogradska konferencija o pravu intelektualne svojine

April 16, 2023

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Živko Mijatović and Partners, organizovali su konferenciju o pravu intelektualne svojine 6. aprila 2023. godine u jedinstvenom ambijentu atrijuma Jugoslovenske kinoteke u Beogradu.

Susret je okupio sve koji su imali želju da čuju i učestvuju u dijalogu o aktuelnim temama iz oblasti pravne zaštite intelektualnih dobara – profesore prava, advokate, sudije i predstavnike nosilaca prava intelektualne svojine.

Događaj je sadržao četiri panela:

  • Postupci zbog povrede prava intelektualne svojine – osvrt na probleme iz prakse;
  • Novi Zakon o žigovima – iskustva u primeni tri godine kasnije;
  • Prava intelektualne svojine i digitalna imovina;
  • Prava intelektualne svojine i industrija video-igara.

Posetioci konferencije imali su priliku da čuju paneliste sa različitim iskustvima u izloženim oblastima, kao i da aktivno učestvuju u diskusiji.

Snimak cele konferencije možete pogledati na ovom linku.

Agenda konferencije:

Fotografije sa događaja:

Autor fotografija Stefan Simonović

This text is for informational purposes only and should not be considered as legal advice. Should you require any additional information, feel free to contact us.

NEWSLETTER

Subscribe to our Newsletter

    Latest Insights