Search keyword:

Zivko Mijatovic & Partners

Katarzyna Wypchło from the Polish ZMP office will give a lecture at WAWA Design Festival

September 6, 2018

How do issues such as copyrights, industrial designs, trademarks influence creative design? If you want to know, we invite you to participate in a lecture during the Wawa Design Festival which will be delivered by an attorney from our Polish ZMP team Katarzyna Wypchło.

Where: September 10, 18:30 – Soho Factory, building 58

What: Lecture “Legal issues in the field of creative design”

If you are interested, follow the link to the event: https://www.facebook.com/events/842276622826447/

Jak zagadnienia takie jak prawa autorskie, wzory przemysłowe, znaki towarowe wpływają na twórczość projektancką? Jeżeli chcesz się dowiedzieć to zapraszamy na wykład podczas Wawa Design Festiwal, który wygłosi Katarzyna Wypchło adwokat z naszego polskiego oddziału ZMP.

Gdzie: 10 września, 18:30 – Soho Factory, budynek 58 Co: Wykład „Kwestie prawne w zakresie twórczości projektanckiej”

Jeśli chcesz wziąć udział to wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/842276622826447/

Zapraszamy!

NEWSLETTER

Subscribe to our Newsletter

    Latest Insights